هاست لینوکس

هاست ایران 1 گیگابایت
 • 1 گیگابایت فضا
 • 1 عدد تعداد وب سایت
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دسترسی به FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سابدامین
 • بله تحویل آنی
هاست ایران 2گیگابایت
 • 2گیگابایت فضا
 • 2عدد تعداد وب سایت
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دسترسی به FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سابدامین
 • بله تحویل آنی
هاست ایران 3 گیگابایت
 • 3 گیگابایت فضا
 • 3عدد تعداد وب سایت
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دسترسی به FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سابدامین
 • بله تحویل آنی
هاست ایران 5 گیگ
 • 5 گیگابایت فضا
 • 5 عدد تعداد وب سایت
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دسترسی به FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سابدامین
 • بله تحویل آنی
هاست ایران 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت فضا
 • 8عدد تعداد وب سایت
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دسترسی به FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سابدامین
 • بله تحویل آنی